Gewoon je unique zelf....!

Gewoon je unique zelf....!

Hoe fijn zou het zijn als iedereen, jong en oud, ‘gewoon’ zichzelf kan zijn. Maar zo eenvoudig is het nog niet om gewoon jezelf te zijn. Wanneer ik om mij heen kijk zie ik dat veel mensen hiermee worstelen. Want weten we eigenlijk nog wel wie we echt zijn? Wat we echt willen? Waar we echt van houden? En hoe zit het met onze kinderen? Kunnen die nog helemaal zichzelf zijn in onze maatschappij? Een maatschappij waarin alles en iedereen verwachtingen van ze heeft.

Ik heb het zelf lang lastig gevonden om ‘gewoon mijzelf te zijn’. Ik paste me vaak aan iedereen aan. Als de ander maar blij, gelukkig en tevreden was dan was ik het ook…althans dat dacht ik. Ik zorgde graag voor de ander maar vergat daarbij mezelf. Tot dat mijn man en ik 2 prachtige kinderen mochten krijgen. Bij hen kon ik onvoorwaardelijk mezelf zijn. En vanaf dat moment realiseerde ik mij ook dat ik niet meer echt mezelf was. En wilde ik er voor zorgen dat mijn kinderen wel zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn en blijven.

Eigen karakter en persoonlijkheden

We worden allemaal geboren met ons eigen karakter en persoonlijkheden. Gedurende ons leven worden we beïnvloed, door onze ouders, vrienden, klasgenoten, leraren eigenlijk door onze gehele omgeving, waardoor we niet volledig onszelf kunnen blijven. Al jong passen we ons aan. We gaan denken in plaats van voelen en ons hartje gaat een beetje dicht.

Maar hoe kunnen wij als ouders nu voorkomen dat onze kinderen te veel worden beïnvloedt? Als ouders kun je dit nooit 100% voorkomen. Onze kinderen zullen pijn oplopen, daar kunnen wij hen niet voor behoeden. Maar als ouders kunnen wij wel een belangrijke bijdrage leveren aan het “gewoon” zichzelf blijven van ons kind. Door onder andere te zorgen dat hij of zij zich veilig voelt, dat ons kind zoveel mogelijk zichzelf durft te blijven en kan blijven vertrouwen op je zelf.

Van ons als ouders vraagt dit dat wij goed kijken en luisteren naar waar ons kind behoefte aan heeft. Door alert te zijn, signalen op te vangen, echt te luisteren en tijd vrij te maken en te erkennen wat er speelt. En onszelf af te vragen “Wat zou mijn kind nu bedoelen? Waar heeft hij of zij behoefte aan? En wat wil mijn kind mij nu eigenlijk vertellen?”. Om op deze wijze naar onze kinderen te kijken, tijd te nemen en echt in contact te zijn met onze kinderen, is de essentie van opvoeden en begeleiden. Wanneer we teveel met onszelf bezig zijn door alle stress en hectiek in plaats van te zien wat ons kind werkelijk nodig heeft en bedoelt. Als wij als ouders geen tijd of oog hebben voor de signalen van onze kinderen en niet opmerken waar ze behoefte aan hebben, missen we eigenlijk datgene waar het écht omgaat.

Ouders en kinderen

En hoe beter wij als ouders in staat zijn om te kijken, te luisteren en te leren van onze kinderen. En door onze kinderen te laten zien dat wij onszelf zijn en het leven nemen zoals het komt, geven wij onze kinderen als het ware toestemming om ook zichzelf te zijn. En leert ons kind om op zichzelf en het leven te vertrouwen wat er ook gebeurt. En dit betekent niet dat wij als ouders altijd maar blij en gelukkig moeten zijn, daar hoort ook verdriet, angst, boosheid, fouten maken en alle andere emoties bij. Want ook dat is het leven nemen zoals het komt.

De essentie blijft onvoorwaardelijke liefde, gezien en gehoord worden en vooral ook geaccepteerd worden zoals je bent…gewoon je unieke zelf!

Unique Kindercoaching
Monique Ligthart-Hauwert
email: monique@uniquekindercoaching.nl
Telefoonnr: 06 1820 7041

One Response

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Comments are closed.